Scrol om te ontdekken  

Zhanhu


De Zhanhu altijd een hoog aanzien en veel macht. Ooit waren zij de rechterhanden van machtige heersers. Als belangrijke vertegenwoordigers van de Wu Lin-keizers zouden de Zhanhu hun levens als verbeurd beschouwen, ondergeschikt aan de wil van hun leiders. Zij waren ertoe verplicht de bevelen van de keizer koste wat het kost op te volgen. Alle andere overwegingen waren van ondergeschikt belang.

Tegenwoordig zijn de Zhanhu ware wapenmeesters. Slechts weinigen kunnen leren het vuur te temmen, de dodelijke changdao te gebruiken en de titel van Zhanhu te bemachtigen. Met hun vele manieren om vijanden te verwonden en met de grond gelijk te maken, kun je maar beter bang zijn voor deze onvoorspelbare krijgers.Vrouwelijke Zhanhu:

Fu Huo

Fu Huo spuwt vuur.


Haar hele leven lang heeft ze kracht ontleend aan de instabiele energie van de vlam. Ze heeft geleerd om buskruit en vuur te manipuleren, te beheersen en het voor haar alleen te laten dansen. Haar dapperheid baarde velen angst aan. Het werd hekserij genoemd. Ze werd bestempeld als gek, een duistere tovenares met een prijs op haar hoofd. Ze leerde zichzelf te beschermen tegen de onnozele stervelingen. Ze groeide uit tot een bekwaam krijger, een meester van de chang dāo, een vuurvirtuoos.


Keizerin Dou van de Wu Lin-provincies hoorde van deze duistere krijger en stuurde haar koninklijke wachters om deze vrouw naar haar toe te brengen. In plaats daarvan werden de verkoolde, afgehakte hoofden van haar bewakers teruggestuurd naar het paleis.


Geschokt en geïntrigeerd ging de keizerin alleen op zoek naar deze mysterieuze krijger. Al snel deed het verhaal de ronde dat de keizerin in haar eentje reisde. In een rustig dorpstuintje waarschuwde Fu Huo de keizerin hoe dom ze was om alleen te zijn gekomen. Maar toen... voelde Fu Huo iets...


Terwijl een schurkenbende het op de keizerin had gemunt, trok ze haar zwaard. Fu Huo ontketende een vuurzee die de schurken verslond. Men zegt dat hun geschreeuw nog altijd tussen de bomen in de tuin weergalmt.


De keizerin was onder de indruk van de moed en toewijding van deze jonge krijger. Voor Fu Huo was dit moment een openbaring. Ze had al haar kracht en vaardigheden gebruikt om iemand anders te beschermen, waardoor ze een nieuwe, innerlijke kracht had ontdekt. De Keizerin bood haar de eervolle functie van persoonlijke wachter aan, die Fu Huo onmiddellijk accepteerde. Ze zou haar Zhanhu worden.


Vandaag de dag vecht Fu Huo in dienst van keizerin Dou. Waar ze ook gaat, levert ze de macht van de Wu Lin, voortdurend in dienst van haar keizerin.

Mannelijke Zhanhy:

SUN DA

Sun Da was een ambitieuze krijger en diende zijn vader, een trotse heerser in China. Hij was een nieuwsgierige krijger, altijd op zoek naar nieuwe manieren om zijn vijand te slim af te zijn in de strijd. Zijn vader en jongere broers bespotten zijn geploeter, maar Sun Da gaf niet op. Hij leerde vuur en buskruit te temmen om zo zijn tegenstander te verwarren en te desoriënteren. In de strijd droeg hij een 'magische' aura met zich mee.


Toen de krijgsheer Gao Lei hun land binnenviel, stelde Sun Da's vader voor geduldig te zijn. Sun Da negeerde hem en drong op een nacht het aanvallende leger binnen met zijn krijgers. Toen hij het hart van de troepen bereikte, ontketende Sun Da een verwoestend vuur dat iedereen opslokte.


Maar ongelukkigerwijs werd Sun Da gevangen genomen en naar Gao Lei gebracht. Zijn vader werd veroordeeld tot de Chinese traditie van familie-executie... zijn hele familie werd veroordeeld tot de dood. Sun Da kreeg daarentegen een keuze: zich aansluiten bij zijn vader en een edele dood sterven of zich aansluiten bij Gao Lei als zijn ondergeschikte.


Sun Da knielde voor zijn vader en fileerde hem. Hij stierf een pijnlijke, eerloze dood. Met de dood in zijn ogen vermoordde Sun Da zijn hele familie, al zijn jongere broers, om ervoor te zorgen dat niemand hem ooit nog zou dwarsbomen.


Jaren later groeide het leger van Gao Lei uit tot de Wu Lin, met Sun Da als zijn trouwe ondergeschikte, zijn Zhanhu. Waar de Zhanhu ook reisde, werd hij gevolgd door gefluister. Hij stond bekend om zijn bekwaamheid met de chang dāo-kling, en er werd gezegd dat hij tovenarij en zwarte magie zou gebruiken om de elementen te beheersen. Men zei dat de Zhanhu vlammen opriep om degenen die hem op het slagveld uitdaagden te vernietigen.


Vandaag de dag, onder de vlag van Wu Lin, is Sun Da een duistere kracht die als vuist van Gao Lei naar het westen reist om terreur en angst in de strijd te zaaien.

Vechtstijl

De Zhanhu zijn experts in het ontwijken en omkeren van aanvallen en gebruiken hun mobiliteit om elke vijand te verslaan. Ze zijn sterk, behendig en hanteren een lang, enkelsnijdende kling met de naam chang dāo. Deze meesters van artillerie hebben verschillende trucs bedacht om de vijand te verbranden en het slagveld te verwoesten.
  • Niveau: Gemiddeld
  • Tegenaanvaller
  • Specialist in aanvallen ontwijken

Speciale vaardigheden

  • Krachtige tegenaanvallen die in elkaar kunnen overgaan
  • Afmakers zijn niet te blokkeren
  • Unieke vurige voordelen

ZWARTE PRIOR

Maak kennis met de Zwarte Priors van de Ridderfactie in deze gameplay-video van For Honor.

Wapens

Fu Huo's Flame
1 van 6
Zhong Qiu
2 van 6
Jue Shi Hao
3 of 6
Sheng Xie
4 of 6
Youlong
5 of 6
Yitian
6 of 6

Pantser

+

1 van  

pantser

Als beschermers van machtige heersers blijven de Zhanhu niet onopgemerkt op het slagveld. Ze dragen zijden kleding met geborduurde patronen. Zware bepantsering hebben ze niet nodig om zichzelf te beschermen. Deze bekwame zwaardmeesters geven de voorkeur aan lichte borstharnassen of lamellenpantsers die hun mobiliteit niet belemmeren.

Versieringen

Xinmo
1 van 6
Jianyi
2 van 6
Moshou
3 van 6
Mijing
4 van 6
Neidan
5 van 6
Shaqi
6 van 6